Voetdiagnostiek/Tenen lezen

Zoals je veel gegevens uit jouw hand kan halen, kan je ook een waaier van informatie in jouw tenen zien of lezen. Dit via de verschillende stand en vorm van elke teen op zich. Er wordt een relatie gelegd tussen het beeld dat tenen aanbieden en de menselijke karakters en gedragingen. Iedere teen presenteert een andere eigenschap. Tenen tonen hoe er met het gevoel en verstand wordt omgegaan, welke sterke en minder sterke kanten er in het karakter zitten en of iemand veel of weinig energie aan de dag legt. Meer nog, tenen vertellen ook hoe jij omgaat met anderen en welke richting je een beroep dat je het meeste ligt kunt zoeken.

unnamed_edited.png